Michelin

VYUŽÍVEJTE
BEZSTAROSTNĚ
VŠECH VÝHOD
PNEUMATIK
MICHELIN

ZÁRUKA NA NÁHODNÉ POŠKOZENÍ
Na všechny zemědělské a zemědělsko-průmyslové (Compact Line) pneumatiky značky MICHELIN zakoupené v roce 2021 se vztahuje záruka na náhodné poškození.

Pokud u vašich pneumatik dojde během jejich užívání k náhodnému poškození, Michelin vám v souladu s níže uvedenými podmínkami vrátí zpět jejich hodnotu.

ROKY V PROVOZU
PRVNÍPRVNÍ
DRUHÝDRUHÝ
TŘETÍTŘETÍ
ČTVRTÝČTVRTÝ
PÁTÝPÁTÝ
NA VRUB VLASTNÍKA (1) (2)
PNEUMATIKY MICHELIN
S TECHNOLOGIÍ ULTRAFLEX
BE
POPLATKU(2)
25%
50%
75%
100%
ZEMĚDĚLSKÉ
PNEUMATIKY MICHELIN
25%
50%
75%
100%
PNEUMATIKY MICHELIN
COMPACT LINE
BE
POPLATKU(2)
100%

(1) Částka, kterou majitel pneumatik uhradí (s vyrovnaným zůstatkem), bude vypočítána jako procentuální hodnota z aktuální tržní ceny nové pneumatiky v okamžiku její výměny, a to dle výše uvedené tabulky.
(2) Náklady na montáž a dopravu pneumatiky či na související služby hradí zákazník.

Obchodní zástupci Michelin pro zemědělské pneumatiky

Podmínky záruky

Na každou zemědělskou či zemědělsko- průmyslovoupneumatikuCompactLine značky MICHELIN, která nese kompletní identifikační údaje, byla zakoupena po 1. 1. 2021 a byla užívána ve standardních podmínkách a v souladu s údržbovými a bezpečnostnímidoporučenímispolečnosti Michelin, se nad rámec zákonných záruk pro spotřebitele vztahuje záruka na náhodné poškození (lokální náhodné poškození, které se neopakuje a není opravitelné, jako je průraz, průpich bočnice, průpich koruny) dle podmínek a pravidel této záruky.

Datumnákupujedatum,kteréjeuvedené na faktuře za nákup nového stroje nebo nových pneumatik.

V případě, že doklad o nákupu není možné doložit, je stáří pneumatiky stanovenonazákladědatavýroby(DOT).

Záruka se vztahuje na pneumatiky zakoupené od 1. ledna do 31. prosince 2021. Pokud kontrola společnosti Michelinprokáže,žesezemědělskánebo zemědělsko-průmyslová pneumatika Compact Line značky MICHELIN stala nepoužitelnou z důvodu náhodného poškození, bude tato pneumatika zákazníkovivyměněnazapoplatek,který je vypočítán jako procentuální hodnota z aktuální tržní ceny nové pneumatiky v okamžiku její výměny, a to dle výše uvedenétabulky.Výšeuvedenéplatíipro demontované pneumatiky.

Pokud již tato pneumatika není k dispozici, může být nahrazena aktuálně dostupnou pneumatikou MICHELIN shodného rozměru, indexu nosnosti a indexu rychlosti. Jestliže neexistuje identická náhrada pneumatiky, obraťte seprovíceinformacínasvéhotechnicko- obchodního zástupce Michelinu.

Tato záruka se nevztahuje na náklady na montáž ani na jakékoliv jiné služby v terénu či na jiné související služby.

Záruka se nevztahuje na pneumatiky, které se stanou nepoužitelnými z následujících příčin:

  • užitínavysoceagresivnímpovrchupolí nebosilnic,kterýnakorununebobočnici pneumatiky vyvíjí vysoký a opakovaný agresivní tlak (například užití na kamenitém poli),
  • nesprávná údržba,
  • nesprávné užití: přetížení, provoz při nadměrné rychlosti,
  • nevhodný ráfek: poškozený nebo nesprávně namontovaný ráfek,
  • nesprávný tlak huštění,
  • nesprávná oprava,
  • nehoda, oheň, chemická koroze,
  • znečištění, úprava pneumatiky nebo vandalismus,
  • přidání těsnicího nebo vyvažovacího materiálu,
  • mechanickánepravidelnoststroje,jako například nesprávná geometrie kol, - vliv klimatu nebo ozónu.

Záruka neposkytuje odškodnění za časové ztráty, nepříjemnosti, nemožnost užívání stroje či jiné následné škody.